Otellerde genellikle birinci parametre olarak Oda No girilmesi istenip, ikinci parametre olarak Kimlik No/Pasaport No veya Soyisim bilgilerinden birisinin girilmesi istenmektedir. BerqNET hotspot genel veritabanı entegrasyonu sorgusunda, kullanıcının giriş sayfasında girdiği bilgiler otelde konaklamakta olan misafirlerin listesinden sorgulanarak bu bilgilere sahip kaç kişi olduğu belirlenmektedir.
Otel veritabanında bu bilgilere uyan kişi sayısı sıfır olarak belirlenirse kullanıcıya internete çıkma izni verilmemektedir, cevap olarak sıfırdan büyük bir değer alınırsa internete çıkma izni verilmektedir. Aşağıda örnek sorgular yer almaktadır.
Sorgu aynen bu yapıda olmak zorunda değildir, önemli olan şudur: Sorgu konaklamakta olan misafirlerin listesini değil, girilen değerlere uyan ve konaklamakta olan kişi sayısını dönmelidir. Bu sorgulara ilişkin bilinmesi gerekenler şunlardır: • ODA_NO_KOLONU yanında yer alan %s değeri, kullanıcı giriş ekranından alınan birinci değeri ifade etmektedir. • KİMLİK_NO_KOLONU, PASAPORT_NO_KOLONU, SOYİSİM_KOLONU yanında yer alan %s değeri kullanıcı giriş ekranından alınan ikinci değeri ifade etmektedir.

• TABLO_ADI: Otel veritabanında konaklamakta olan misafir bilgilerinin yer aldığı tablonun adıdır. Bu tabloda sorgunun geri kalanında gerekecek kolonlar yer almalıdır. Hazır bir tablo yoksa JOIN ile oluşturulacak bir tablo da kullanılabilir. • ODA_NO_KOLONU: Otel veritabanında oda numaralarının olduğu kolonun adıdır. • KİMLİK_NO_KOLONU: Otel veritabanında kimlik numaralarının olduğu kolonun adıdır. • PASAPORT_NO_KOLONU: Otel veritabanında pasaport numaralarının olduğu kolonun adıdır. • SOYİSİM_KOLONU: Otel veritabanında soyisimlerinin bulunduğu kolonun adıdır. • Aşağıdaki örnek sorgularda yer alan TABLO_ADI, ODA_NO_KOLONU KİMLİK_NO_KOLONU, PASAPORT_NO_KOLONU, SOYİSİM_KOLONU metinleri örnek olarak yazılmıştır ve otel veritabanındaki gerçek tablo ve kolon adlarıyla değiştirilmelidir. '%s' ifadeleri ise değiştirilmeden aynen kullanılmalıdır. Kullanıcı giriş sayfasında Oda No ve Soyisim bilgileri alınacaksa aşağıdaki şekilde bir sorgu yapılabilir.

Otel veritabanında soyisim bilgileri büyük harfle tutuluyorsa kullanıcıdan alınan değerin UPPER komutuyla büyük harfe çevrilmesi gerekir, bunun dışında UPPER komutunu kullanmaya gerek yoktur: select count(*) from TABLO_ADI where ( ODA_NO_KOLONU='%s' and SOYİSİM_KOLONU=UPPER('%s') ) Kullanıcı giriş sayfasında Oda No ve Kimlik No/Pasaport No bilgileri alınacaksa ve otel veritabanında pasaport no bilgileri ile kimlik no bilgileri aynı kolonda tutuluyorsa aşağıdaki şekilde bir sorgu olabilir: select count(*) from TABLO_ADI where ( ODA_NO_KOLONU='%s' and KİMLİK_NO_KOLONU='%s' ) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kullanıcı giriş sayfasında Oda No ve Kimlik No/Pasaport No bilgileri alınacaksa ve otel veritabanında pasaport no bilgileri ile kimlik no bilgileri farklı kolonlarda tutuluyorsa aşağıdaki şekilde bir sorgu olabilir, parantez yapısına dikkat etmek gerekir: select count(*) from TABLO_ADI where ( ODA_NO_KOLONU='%s' and (KİMLİK_NO_KOLONU='%s' or PASAPORT_NO_KOLONU='%s') ) ÖENMLİ UYARILAR: 1. Otel yazılımının veritabanı sunucu versiyonu MSSQL 2008 ve üzerinde olmalıdır. 2. BerqNET cihazıyla otel veritabanının çalıştığı sunucu arasındaki bağlantıda sorun çıkarsa • sunucudaki Windows firewall Off yapılmalıdır. • Windows firewall ayarlarında otel veritabanı bağlantısında kullanılan port için outbound ve inbound olmak üzere iki tane UDP izin kuralı yazılmalıdır.