• +90 212 510 58 68
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pazartesi - Cuma 09:00 - 18:00

MRP / ERP Proje Yönetimi

MRP / ERP Proje Yönetimi Hizmetleri

MRP / ERP Proje Yönetimi Hizmetleri

Hizmetlerimiz

Logo MRP / ERP Proje Yönetimi

İşletmelere  çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunan Logo ERP çözümleri, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunmaktadır. Muhasebe ve Finans Yönetimi, Üretim Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Proje Yönetimi, Bakım Yönetimi, Varlık Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Talep Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret, İş Zekası ve İnsan Kaynakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları ve müşterilerden tedarikçilere  tüm ekosistemi başarıyla yönetme becerisine ve gelişmiş entegrasyon özelliklerine sahip Logo ERP çözümleri, kalite standartları çerçevesinde sürekli geliştirilmekte; tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamaktadır.

MRP/ERP projesinin devreye alınması, kurgulanması geniş kapsamlı, uzun süre alacak disiplinli ve kararlılıkla yönetilmesi gereken ayrıca maliyet gerektiren stratejik bir yatırımdır. Plansızlık büyük kaynak israfına neden olabilmektedir. Başlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Proje süresince firmanın hedeflediği sonuca ulaşması ve beklenen kalitede olması için iş süreçlerinin doğru olarak analiz edilmesi, sistem altyapısının doğru kurgulanmış olması ve ileriye dönük kolay uyarlanabilir olması gerekmektedir. Logo MRP / ERP projelerinde firma çalışanlarının süreç içeriisnde gerekli esnekliğe sahip olması, eskiden kalan alışkanlıklarını bırakabilmesi ve yönetim kademesinin yaptırımlarının kesin ve değişmez olması gerekir. Projenin başarılı sayılabilmesi için planlanan zamanda ve planlanan maliyetler çerçevesinde tamamlanmış, devreye alınmış olması gerekir.

Odak Bilişim her bir Logo MRP / ERP projesinin farklı olduğunun bilincinde olarak rol aldığımız tüm projelerimizde müşterilerimiz doğru ürün, doğru zaman, doğru sonuç verebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Hiçbir firmada firma çalışanlara rağmen MRP ve ERP projesi yapılamaz. Yönetim kademesi, bölüm yöneticileri ve çalışanlar değişime hazır değilseler yapılacak olan proje kesinlikle başarısız olacaktır. Böyle bir durumda ERP projesine başlanılmamalı öncelikle tüm çalışanların değişime inanmaları sağlanmalıdır.

Erp Projesi Adımları

Ön analiz / Proje planı: Detaylı bir ön analiz ve ön analize göre detaylı bir proje planı yapılmalıdır. Plan gerçekçi olmalı, faaliyetlere gerçekleştirebilecekleri makul ve uygun süreler verilmelidir. Uygulama, hazırlanan planlar doğrultusunda izlenmeli, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilecek periyodik toplantılarda gözden geçirilmeli, yetiştirilemeyen faaliyetlerin plana uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Gereğinde, zorunluluk hallerinde planlar revize edilebilir.

Proje ekibi: Proje süresince karar mekanizmasında yeralacak proje sponsoru, proje yöneticisi belirlenmelidir. Proje ekibinin yaptırım gücü olmalı ve inisiyatif kullanabilmelidir. Bütün birimler, süreç sorumluları bu değişime hazırlıklı ve kabul edebilir bir durumda olmalıdırlar. Üst yönetimin kararlılığı ve desteği kaçınılmazdır. Proje yöneticisi tecrübeli, iletişim yeteneği, modelleme becerisi olan ve risk yönetiminden anlayan birisi olmalıdır. Uygulama planlarının hazırlanması, projenin izlenmesi, kritik hususların önceden saptanarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması ve projenin önünün tıkanmaması için gerekli işlemlerin yapılması konularında ortaya koyucu, yönlendirici ve sağlayıcı rolü üstlenmiş olacaktır. Departman uygulayıcıları da her departmandan iş akışını en iyi bilen kişiler arasından seçilmelidir.

Proje takip toplantıları: Proje ekibi ile periyodik toplantılar yapılmalıdır. Toplantılarda alınan kararlar yazılmalı ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Proje planında gerektiğinde güncellemeler yapılmalıdır.

Kurulum: ERP/MRP yazılımının kurulması ve yetkilendirmenin ayarlanması.

Süreç analizi: İş süreçleri analiz edilmelidir. Program ile iş süreçlerinin örtüşmesini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek için proje yöneticisi yalnız bırakılmamalı, bu çalışmaya poweruserların aktif katılımı sağlanmalıdır. Firmanın süreçler, donanım, yazılım gibi mevcut altyapısı çıkarılmalıdır. Her departman ne yapıp yapamadığını ortaya koyup ihtiyaçlarını belirlemelidir.

Parametre ayarları: Süreç analizine göre parametrelerin ayarlanması yapılmalıdır.

Yazılım geliştirme: Program uygulamalarının iş süreçlerine uygun hale getirilmesi amacıyla yazılım geliştirme faaliyetleri yapılmalıdır. Bu amaçla önce teknik yazılım uyarlama işlemleri yapılıp ardından test aşamasından da geçildikten sonra devreye alma aşamasına gelinmelidir.

Eğitim: Toplu eğitim yerine departman bazında grup eğitimleri yapılmalıdır. Bu eğitimlerde sürecin içindeki departman uygulayıcılarının bulunması sağlanmalıdır. Veri girişi sırasında kullanıcılara refakat edilmelidir. Kullanım kılavuzları hazırlanmalıdır.

Canlı kullanıma geçiş: Paralel kullanım ya da ani geçiş olarak iki yöntemden biri seçilerek yapılabilir. Kullanıcılar psikolojik olarak hazırlanmalı ve yapıcı yaklaşım kültürü aşılanmalıdır.

ERP proje sürecinde karşılaşılan sorunlar

Kurum çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere direnç göstermesi, kurulum ekibinin başka işlerle de uğraşıyor olması, kurulum ekibi içindeki sirkülasyon, ekibin sabit kalmaması, yazılımdaki hatalar, üst yönetimin yeni sistemi yeterince sahiplenmemesi, proje yönetimi faaliyetinin yeterince iyi yapılamaması, danışmanlık hizmet kalitesinin yeterli düzeyde olmaması, son kullanıcıların yeterince kalifiye olmaması, departmanlar arası gerekli uyumun sağlanamaması sık görülen sorunlardır.

MRP / ERP Projesi işlem adımları :

 1. Ön Analiz
 2. Proje Planı
 3. Süreç hazırlığı
 4. Kurulum
 5. Çalışma parametrelerini belirleme
 6. Talep olması durumunda ek yazılım/ek rapor geliştirme
 7. Doküman hazırlama
 8. Proje yöneticilerinin eğtilmesi
 9. Departman yöneticilerinin eğitilmesi
 10. Ek uyarlamaya ihtiyaç duyulursa uyarlama yapılması
 11. Pilot çalışmanın devreye alınması
 12. Canlı kullanıma geçiş
 13. Proje takibinin yapılması
 14. Projenin tamamlanmasından sonra teknik desteğe devri.